8kVA - 55kVA

جدیدترین رنج اضافه شده به محصولات کومینزپاور، ژنراتورها از 8 تا 68 کاوا بهترین‏ها در نوع خود هستند، از خصوصیات این محصولات وزن‏ کم‏تر با قابلیت سرویس و حمل و نقل آسان، کم هزینه و با تولید برق مطمئن ایده‏آل برای تامین برق اولیه و یا برق اضطراری در فعالیت‏های تجاری، شرکت‏های مخابراتی و کشاورزی است.

 

Power output 50 Hz

kVA

kWE

Engine

Alternator

OpenSet

Model

Standby+

Prime+

Standby+

Prime+

Type

Cly Arr

Dimension

Wet weight^ (kg)

Tank (L)

C8 D5

8

7.5

6.6

6

X1.3G2

2L

PI044D

1460 x 850 x 1130

596

100

C11 D5

11

10

8.8

8

X1.3G2

2L

PI044E

1460 x 850 x 1130

596

100

C17 D5

16.5

15

13

12

X2.5G2

3L

PI044G

2082 x 930 x 1448

582

150

C22 D5

22

20

17

16

X2.5G2

3L

PI144D

2082 x 930 x 1448

582

150

C28 D5

27.5

25

22

20

X2.5G2

3L

PI144E

2082 x 930 x 1448

605

150

C33 D5

33

30

26.4

24

X3.3G1

4L

PI144G

2242 x 967 x 1513

875

175

C38 D5

38

35

30.4

28

X3.3G1

4L

UC244C

2242 x 967 x 1513

910

107

C55 D5

55

50

44

40

4BT3.3G3

4L

UC244D

2124 x 990 x 1575

766

107