لازمه رسیدن به تمامی اهداف مورد نظر، داشتن آگاهی و آشنایی، توام با رشد سریع تکنولوژی و تغییرات و اصلاحات در سیستم‏ها می‏باشد.لذا برگزاری دوره‏های آموزشی در سطوح مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین منظور نکات آموزشی مورد نیاز، با طراحی و اجرای دوره‏های آموزشی که به صورت متمرکز و غیر متمرکز، توسط پرسنل مجرب آموزش دیده اجرا می‏گردد، آموزش داده خواهند شد.در دوره‏های طراحی شده به مسائل پایه‏ ای از قبیل مهندسی خرید، نصب و راه اندازی، نکات اپراتوری و راهبری و پیگیری‏های تعمیرات پرداخته خواهد شد.