• قطعات اصلی
  • آموزش
  • نصب و راه اندازی
  • سرویس و نگهداری
قطعات اصلی دیزل ژنراتورهای کومینزپاور انگلستان را از ما بخواهید
ارائه آموزش های لازم برای کار با محصولات را وظیفه خود می دانیم.
نصب و راه اندازی دستگاه ...
برای انتخاب دستگاه و دریافت مشاوره فنی و مهندسی همراه شماییم

محصولات بدون صدا - 11تا 55 kVA

Model Name

Dimension (LxWxH)

Noise Level

LWA

dBA @ 1m*

dBA @ 7m*

C8 D5

1460 x 850 x 1130

88

69

58

C11 D5

1460 x 850 x 1130

88

69

58

C17 D5

2082 x 930 x 1448

88

74

63

C22 D5

2082 x 930 x 1448

94

74

63

C28 D5

2082 x 930 x 1448

94

74

63

C33 D5

2242 x 967 x 1513

94

75

65

C38 D5

2242 x 967 x 1513

94

75

65

C55 D5

2124 x 990 x 1575

94

77

67

* 75% load